Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor leerlingenvervoer?

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer.
bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind hier ook
gebruik van maken omdat de school ver weg is.
Uw gemeente beslist of uw kind recht heeft 
op leerlingenvervoer.
U vraagt leerlingenvervoer aan bij uw gemeente.

 

Welke leerlingen in aanmerking komen

Voor leerlingenvervoer komen leerlingen in aanmerking die:
•  door hun levensovertuiging een school bezoeken die verder ligt dan de kilometergrens;
•  door hun handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen;
•  naar een school voor speciaal (basis)onderwijs gaan.

Vormen van leerlingenvervoer

Er zijn verschillende mogelijkheden voor leerlingenvervoer:
•  Uw kind krijgt een openbaarvervoerabonnement (eventueel ook voor de begeleider).
•  Uw kind maakt gebruik van georganiseerd vervoer met bus of taxi (aangepast vervoer).
•  U krijgt een vergoeding voor het zelf halen en brengen van uw kind (bijvoorbeeld met         de auto).
•  Uw kind krijgt een fietsvergoeding.

Kilometergrens leerlingenvervoer

Gemeenten stellen een minimale afstand tussen uw woning en de school vast. Meestal is dit 6 kilometer.
Is de afstand van huis tot school kleiner dan 6 kilometer? Dan kan uw kind waarschijnlijk geen

gebruikmaken van leerlingenvervoer. Deze grens geldt meestal niet voor kinderen die door een
handicap niet (zelfstandig) kunnen reizen met het openbaar vervoer.

Bijdrage ouders

Gemeenten mogen een bijdrage vragen voor het leerlingenvervoer van leerlingen in het (speciaal)
basisonderwijs. Heeft uw kind een beperking en kan het daardoor niet met het openbaar vervoer reizen?
Dan mag de gemeente geen eigen bijdrage van u vragen.

Leerlingenvervoer aanvragen bij gemeente

U vraagt het leerlingenvervoer aan bij uw gemeente. Voor elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag
doen. Ook met andere vragen over het leerlingenvervoer kunt u terecht bij uw gemeente.