Waar moet vervoer aan voldoen

Het vervoer moet voldoen aan een programma van eisen.
U kunt deze op internet vinden en anders bij uw gemeente opvragen.

Wij hebben hieronder de eisen verkort weergegeven

– Er mogen geen ritten gecombineerd worden buiten het leerlingenvervoer.

– Er gelden geen combinatiebeperkingen voor leerlingen,mocht blijken dat er toch
beperkingen nodig zijn moet u hiervoor naar uw gemeente.

– Wanneer een leerling naar een nieuwe bestemming gaat moet u dit melden bij de
gemeente. Na dat de melding bij de vervoerder is binnengekomen moet dit uiterlijk binnen 5
werkdagen worden geregeld

– De aflevertijd en ophaaltijd aan school moet gelegen zijn binnen een tijdsmarge van 5 tot
15 minuten vóór het aanvangstijdstip respectievelijk 15 minuten ná het eindtijdstip van de
school van de desbetreffende leerling.

– De maximale individuele reistijd is afhankelijk van onder welk perceel het vervoer valt.
Het 
gaat hier om de werkelijk gemaakte reistijd, dus vanaf instappen tot aan uitstappen.
Voor perceel* 1,2 en 3 geld maximaal 60 minuten voor een enkele reis.
Voor perceel* 4,5 en 6 geld maximaal 90 minuten voor een enkele reis.
Afwijken van de maximale reistijd kan alleen wanneer het door de afstand huis-school niet
mogelijk is.

– Voor elke rit dient er een vaste groep chauffeurs ingezet te worden, maximaal 2. Daar mag alleen in
geval van ziekte, vakantie of ontslag van worden afgeweken. Dit moet zo spoedig mogelijk aan alle
betrokken ouders worden medegedeeld.

– Er is geen begeleiding in de bussen. Wanneer begeleiding noodzakelijk blijkt wordt er eerst gekeken of
dit vanuit ouders en/of gemeenten wordt gerealiseerd.

– Wanneer tijdens het vervoer een zitverhoger of kinderstoel gewenst is, is de vervoerder
hiervoor verantwoordelijk tenzij er een stoel of hulpmiddel is noodzakelijk is die niet
voldoet aan de standaardnormen (dus een standaardkinderstoel), dan zijn de
ouders/verzorgers zelf verantwoordelijk voor de verstrekking van het hulpmiddel.
Daarnaast kan het voorkomen dat een leerling een hulphond, sociale hond (soho) of
blindengeleidehond mee moet nemen tijdens het vervoer. De opdrachtnemer dient hieraan
kosteloos alle medewerking te verlenen.
Naast voorgenoemde hulpmiddelen dient de opdrachtnemer er rekening mee te houden dat
tijdens de rit hulpmiddelen als een rollator, sportrolstoel etcetera vervoerd moet worden.
Indien dit van toepassing is, is dit vermeld bij de betreffende leerling op de leerlingenlijst. De
opdrachtnemer is verplicht deze hulpmiddelen mee te nemen.

– In de vervoermiddelen geld een algeheel verbod voor rookwaren, alcohol en verdovende middelen.

– Er mag niet gegeten worden in het voertuig.

 

*Onderverdeling 6 percelen

• Perceel 1 (Doetinchem): Vervoer van leerlingen uit de gemeente Doetinchem naar bestemmingen
binnen de gemeente Doetinchem
• Perceel 2 (Bronckhorst): Vervoer van leerlingen uit de gemeente Bronckhorst naar bestemmingen
binnen de gemeente Doetinchem
• Perceel 3 (Oude IJsselstreek): Vervoer van leerlingen uit de gemeente Oude IJsselstreek naar
bestemmingen binnen de gemeente Doetinchem
• Perceel 4 (Oost): Vervoer van leerlingen uit de drie deelnemende gemeenten naar bestemmingen
binnen de gemeenten Aalten, Berkelland en Oost Gelre
• Perceel 5 (Noord): Vervoer van leerlingen uit de drie deelnemende gemeenten naar bestemmingen
binnen de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Enschede, Lochem, Voorst en Zutphen
• Perceel 6 (Overig): Vervoer van leerlingen uit de drie deelnemende gemeenten naar bestemmingen
binnen de gemeente Arnhem, Barneveld, Doesburg, Ede, Groesbeek, Montferland, Nijmegen, Oude
IJsselstreek Over-Betuwe, Renkum, Sint Michielsgestel, Zeist en Zevenaar