Toekomst

Er zijn plannen dat in 2017 het doelgroepenvervoer zal worden opgestart.
Dit kan inhouden dat de provincie de uitvoering van al het vervoer, waaronder o.a. het leerlingenvervoer, regiotaxi en ziekenvervoer, zal gaan verzorgen. De indicatie-stelling blijft bij de gemeente liggen. 
Zie onderstaand artikel uit de Gelderlander van 19 november 2014.

Zodra wij meer weten, informeren wij U ook.

 

 

 

 

Achterhoekse gemeenten trekken samen op in organisatie basismobiliteit

RSS

Gemeenten werken aan oplossing voor stopzetten Regiotaxi

Persbericht, 19 november 2014

Door de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten worden gemeenten ook verantwoordelijk voor alle vormen van ‘doelgroepenvervoer’. De gemeente Doetinchem doet, samen met zes andere Achterhoekse gemeenten, mee met de huidige Regiotaxi, onder beheer en regie van de provincie Gelderland. Dit gaat per 1 januari 2017 veranderen. Vanaf dan moeten gemeenten zelf dit vervoer organiseren. De Achterhoekse gemeenten willen dit gezamenlijk gaan oppakken. Deze week hebben de colleges van burgemeester en wethouders ingestemd met de plannen.

Op 1 januari 2017 stopt de provincie Gelderland met de Regiotaxi. Vanaf dan moeten de betrokken gemeenten zelf dit vervoer gaan organiseren. Om de basismobiliteit in de Achterhoek te realiseren, hebben de Acherhoekse gemeenten een projectplan opgesteld. De colleges van burgemeester en wethouders van Winterswijk, Aalten, Berkelland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek en Bronckhorst hebben dit projectplan eerder al behandeld. Het college van de gemeente Doetinchem is deze week akkoord gegaan met de opzet.

Basismobiliteit

Basismobiliteit is een vervoervoorziening waarbij iedereen zich zelfstandig tegen een redelijk tarief kan verplaatsen. Bijvoorbeeld om werk, school, sociale contacten of medische voorzieningen te bezoeken. Het vervoer beperkt zich niet tot gemeentegrenzen. Door regionaal samen te werken, kunnen ritten beter gecombineerd worden en voertuigen efficiënter ingezet.

Betaalbaar en efficiënt vervoer in de Achterhoek

De Achterhoekse gemeenten stellen zich als taak om per 1 januari 2017 een regionaal vervoersysteem te hebben staan. Een efficiënt en betaalbaar systeem, ingestoken op zo min mogelijk extra verplaatsbewegingen. Gekeken wordt bijvoorbeeld naar het clusteren van medische voorzieningen in de kernen en het slim combineren van verschillend doelgroepenvervoer. Maar ook wordt van inwoners zelf verwacht dat zij een beroep doen op de gemeenschap voor vervoer en/of bestaande particuliere initiatieven, zoals de dorpsauto of de vlearmoesbus (rolstoeltoegankelijk vervoermiddel, dat op afroep mensen van deur tot deur vervoer biedt).

Komende tijd werken de gemeenten gezamenlijk de praktische uitvoering van het regionaal vervoerssysteem uit. Per 1 januari 2017 moet dit nieuwe vervoer van start gaan.