Waarom zijn wij er

De leerlingen in het speciaal onderwijs die niet zelfstandig naar school kunnen gaan door
een ziekte, handicap of andere beperking maken gebruik van het leerlingenvervoer. Voor
het in aanmerking komen van het vervoer van uw kind, is de gemeente waar uw zoon of
dochter woont verantwoordelijk.

Soms loopt het vervoer van uw zoon of dochter niet naar behoren en kunt u uw ongenoegen 
kenbaar maken bij de gemeente en ook bij het vervoersbedrijf. Zij komen met een oplossing,
welke hopelijk naar volle tevredenheid van iedereen is geregeld. Maar soms is dit niet het
geval en komt u met uw klacht niet verder.

Daarom is er binnen onze gemeenten, de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Oude
IJsselstreek, een Adviesraad Leerlingenvervoer welke de gezamenlijke belangen van de
gebruikers van het leerlingenvervoer behartigt. Een adviesraad heeft een adviserende rol
richting het college over onderwerpen die het leerlingenvervoer betreft.

Leden van de adviesraad zijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers van leerlingen uit
voornoemde gemeenten. Onze Adviesraad heeft ten doel om samen met de gemeenten en
vervoerder te zoeken naar oplossingen bij problemen rond het leerlingenvervoer, zodat het
vervoer zo optimaal mogelijk geregeld kan worden voor deze kwetsbare groep leerlingen. Het
verwoorden van de wensen van ouders en ervoor zorgen dat de kwaliteit van het
leerlingenvervoer gewaarborgd blijft, zodat deze kinderen prettig naar school kunnen blijven
gaan.

De website van de adviesraad leerlingenvervoer van de gemeenten Bronckhorst,
Doetinchem en Oude IJsselstreek is: www.leerlingenvervoer.info
Schroom niet om ons te vinden en lijkt het je als ouder/verzorger of leerkracht fijn om
een bijdrage te leveren aan goed leerlingenvervoer, neem contact met ons op.

Ons e-mail adres is: leerlingenvervoer.info@gmail.com