Successen

De afgelopen 3 jaar zijn wij vooral bezig geweest met de “problemen” binnen het
leerlingenvervoer. Door het inventariseren en bespreekbaar maken zijn er al veel wijzigingen
doorgevoerd.

Wij hebben ons in de nieuwe aanbesteding verdiept en hebben samen met de gemeenten
gekeken naar wat er mogelijk was om het vervoer te verbeteren. Daardoor zijn er een aantal
eisen opgenomen waaraan het vervoer moet voldoen. Dit kunt u als handvat gebruiken
wanneer u tegen problemen aanloopt. Zie waaraan moet het vervoer voldoen.