Geen categorie

Het nieuwe schooljaar

De meeste scholen zijn weer begonnen en ook wij als adviesraad gaan ons weer inzetten voor een beter leerlingenvervoer. Wij hopen dat de eerste start voor uw kinderen goed is verlopen. Mochten er toch dingen zijn waarvan u zegt daar zou eens naar gekeken moeten worden, dan zijn wij nog steeds bereikbaar om dit bespreekbaar te maken bij de gemeentes en de vervoerder. Wij kunnen geen individuele klachten oplossen maar door ze te inventariseren kunnen wij wel kijken of er een mogelijkheid is om dit in de toekomst mee te laten nemen in het nieuwe eisenpakket. Wij gaan ons weer inzetten om er een goed jaar van te maken.

Binnenkort nemen wij afscheid van een aantal leden die zich al een aantal jaren hebben ingezet voor onze raad. Gelukkig hebben wij een aantal nieuwe mensen gevonden die de adviesraad komen versterken. Onder het kopje leden kunt u zien wie er allemaal in de adviesraad zitting hebben genomen. Mocht u ook belangstelling hebben laat het ons weten, wanneer er weer leden nodig zijn bent u in ieder geval al bij ons bekent.