Adviesraad

Wat is een adviesraad

Een adviesraad leerlingenvervoer is een gemeentelijke adviesgroep bestaande uit ouders of
wettelijke vertegenwoordigers van leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer. 

Binnen een adviesraad voor het leerlingenvervoer worden de gezamenlijke belangen behartigd
van de leerlingen die met het leerlingenvervoer vervoerd worden. Door deze belangen
te behartigen wil de adviesraad er voor zorgen dat het vervoer van en naar school zo goed
mogelijk verloopt.

Er zal door de adviesraad niet alleen gekeken moeten worden naar de problemen van de ouders/leerlingen, er zal ook oog en oor moeten zijn voor de problemen die zich bij de gemeente, de vervoerder, en binnen de school voordoen bij het organiseren van het leerlingenvervoer. 
 

Waarom deze adviesraad

De aanleiding voor het instellen van de Adviesraad waren de voorgenomen bezuinigingen van de gemeenten op het leerlingenvervoer en de klachten van ouders over de kwaliteit van het vervoer. De adviesraad wil kwaliteitsverbetering van het leerlingenvervoer. Enkele punten waar wij ons voor hard maken zijn;

–          Kritisch meekijken en adviserende rol in de aanbesteding.

–          Een goede communicatie tussen ouders, de gemeentes en de vervoerder.

–          Als tussenpersoon fungeren tussen ouders en vervoerder.

–          De positieve en negatieve ervaringen inventariseren.

–          Het volgen van de klachtenafhandeling.
 

Wat doet de adviesraad

Door regelmatig overleg is er een goede samenwerking met alle drie de gemeenten en vervoerder.

Het doel van de Adviesraad is om samen met de gemeenten en vervoerder te zoeken naar oplossingen bij problemen rond het leerlingenvervoer, zodat het vervoer zo optimaal mogelijk geregeld kan worden voor deze kwetsbare groep leerlingen

Het verwoorden van de wensen van ouders en ervoor zorgen dat de kwaliteit van het leerlingenvervoer gewaarborgd blijft, zodat onze kinderen prettig naar school kunnen blijven gaan.
 

Wie zijn de adviesraad

Leden van de adviesraad zijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers van leerlingen uit de gemeenten Doetinchem,  Oude IJsselstreek en Bronckhorst.